Privacy- & cookieverklaring

Downloaden als .PDF
 1. Algemeen

  1. Via de websites converdo.com en conversionmonitor.com en alle subdomeinen, onderdeel van Converdo B.V. (hierna: “Converdo”), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Converdo acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
   1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
   2. proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
   3. u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
   4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
   5. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  2. Via onze website verwerken wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Converdo is verantwoordelijke voor de verwerkingen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 november 2016.
 2. Doeleinden van verwerking

  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het leveren van onze dienst en alles dat daarmee samenhangt, zoals uw betaling voor de diensten en het leveren van support op de dienst;
   2. het geven van toegang tot uw account op onze website;
   3. het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor hebt aangemeld;
   4. de verwerking van het contactformulier op onze website;
   5. het analyseren van het gebruik van onze website om deze te optimaliseren;
   6. het genereren van rapportages, benchmarks en statistische-en analyse doeleinden.
 3. Profilering

  1. Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering.
  2. Dit doen wij door het gebruik van onze website te analyseren en deze informatie te combineren met openbare informatie. Wij gebruiken deze profielen om inzicht te krijgen in de interesse van potentiële klanten in onze diensten, zodat wij onze marketingactiviteiten kunnen toespitsen op een relevante doelgroep. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde blijven waarborgen.
 4. Gebruik van persoonsgegevens

  1. Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het betreft de volgende gegevens:
   1. contactgegevens;
   2. betaalgegevens;
   3. inloggegevens;
   4. bedrijfsgegevens;
   5. IP-adres;
   6. statistische gegevens over het gebruik van de website en de dienst.
   7. taalgegevens;
   8. landgegevens;
   9. metadata.
 5. Bewaartermijnen

  1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.
 6. Nieuwsbrief

  1. Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 7. Verstrekking aan derde partijen

  1. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.
 8. Cookies

  1. Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of uitgelezen. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
   1. Wij maken gebruik van de volgende cookies:
    1. Google Tag Manager voor het beheren van onderstaande externe diensten
    2. Google Analytics voor algemene gebruikersstatistieken
    3. Hotjar voor het analyseren van de gebruikerservaring
    4. VWO voor het uitvoeren van A/B-tests
   2. Wij kunnen bovenstaande cookies ook voor de volgende doeleinden gebruiken:
    1. het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
    2. het optimaliseren van onze website en diensten;
    3. het genereren en analyseren van statistieken om potentiële leads te ontdekken en de betreffende organisaties te benaderen voor b2b marketingdoeleinden.
  2. Wij hebben geen controle op wat derde partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de respectievelijke bedrijven.
 9. Beveiliging

  1. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
   1. logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
   2. beveiliging van netwerkverbindingen via TLS/SSL technologie;
   3. doelgebonden toegangsbeperkingen;
   4. controle op toegekende bevoegdheden.
 10. Websites van derden

  1. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 11. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 12. Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

  1. Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt hiervoor per email contact met ons opnemen via info@converdo.com.

   Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 13. Autoriteit Persoonsgegevens

  1. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 14. Contactgegevens

  1. Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via service@converdo.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 800 00 88.